Artikler om Samarbejde

Samarbejdet på arbejdspladsen er afgørende arbejdspladsens for opgaveløsningen og den service borgerne modtager. Det gode samarbejde er vigtigt både internt på arbejdspladsen, på tværs af afdelinger og på tværs af sektorer. Et godt samarbejde kommer ikke af sig selv. Og det kræver noget forskelligt af dig, alt efter om du vil styrke samarbejdet mellem dine medarbejdere eller deres samarbejde på tværs med andre enheder i organisationen eller andre sektorer.

I teorien om relationel koordinering er der konkrete teknikker til at måle, om I er gode til at samarbejde, og der er også råd om, hvor du skal sætte ind, hvis samarbejdet halter.

Et godt samarbejde må ikke forveksles med, at man har det godt med hinanden. Der drejer sig om, at der er klarhed om kerneopgaven, og at man kan arbejde effektivt sammen om denne.

Forudsætningen for et vellykket samarbejde er:

 • "Koordinering – at man har fælles mål, fælles sprog og viden samt gensidig respekt mellem faggrupperne"
 • "Kommunikation – der kan understøtte koordineringen, når den er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende".

Dette kan være svært i organisationer, hvor forskellige faggrupper har en specialviden, men stadig er afhængig af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde. Det kan også komplicere samarbejdet, hvis det ikke er muligt at forudse vigtige elementer i opgaveløsningen, og opgaver, der skal løses under tidspres. Derudover kan forskelle mellem løn og status/prestige på arbejdspladsen også besværliggøre samarbejdet.

Et godt samarbejde forudsætter en ledelse, der:

 • Formulerer et fælles mål, som giver mening og motiverer alle
 • Sikrer det nødvendige niveau af fælles viden og fælles sprog – gennem videndeling og læring
 • Understøtter den gensidige respekt mellem faggrupper uanset deres formelle status
 • Udvikler strukturer og relationelle kompetencer, der styrker den vigtige interne kommunikation om kerneopgaven.


 • Samarbejde
Viser 5 / 202
Ingen resultater.
 • Brug Tuckmans 5 udviklingsfaser og effektiviser teamet

  Hvis du ikke kender og forstår dit teams udviklingsfaser, risikerer du at lede dem forkert. Det gør det svært for medarbejderne at opbygge et godt og produktivt samarbejde. Lederen har derfor en vigtig opgave i at støtte teamet, så det kommer trygt og sikkert igennem dets naturlige udviklingsfaser. Artiklen introducerer Tuckmans fem udviklingsfaser og giver råd om, hvordan du kan hjælpe dit team til at blive mere effektivt.

  Læs mere
 • Hvad er en organisationskultur?

  En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på. En organisationskultur kan forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem.

  Læs mere
 • Weick: Sådan skaber du mening med fusionen

  Et halvt år efter fusionen opfører medarbejderne sig stadig som to adskilte enheder. Alt var nøje planlagt, medarbejderne var inddraget, der var lavet en strategi. Men fusioner går sjældent som planlagt. Læs, hvordan du kan forstå udfordringerne ved fusioner med inspiration fra Karl Weick og sensemakingteori.

  Læs mere
 • Overblik: De tre grundbegreber i social kapital

  Få en hurtig introduktion til eller genopfriskning af de tre grundbegreber i social kapital: Tillid, retfærdighed og samarbejde, og få råd om, hvordan du kan øge den sociale kapital på din arbejdsplads.

  Læs mere
 • 8 roller der sammen skaber et succesfuldt team

  Stræberen, afslutteren eller innovatøren. Medlemmerne i et team har forskellige roller, som bidrager til, at teamet kan nå sit mål. Ved at medlemmerne fra begyndelsen afklarer deres foretrukne og mindst foretrukne rolle, opnår de en bedre forståelse, opgavefordeling og dialog med hinanden. Læs om, hvordan du som leder øger medarbejdernes forståelse for de forskellige roller.

  Læs mere