Artikler om Samskabelse

Samskabelse er en bevægelse der er skabt nedefra, hvor kommuner og regioner mobiliserer både medarbejdernes, borgernes, de lokale virksomheder samt foreningers kompetencer, ideer, engagement og virkelyst for at løse målsætninger og opgaver, der defineres i fællesskab.

Samskabelse bryder med den klassiske forestilling om, at den offentlige sektor har færdigpakkede løsninger til borgere, der enten opfattes som rettighedsbærende klienter eller krævende kunder. Borgere og andre samfundsaktører ses som en del af løsningen.

Samskabelse kalder på mobiliseringsledelse. Som leder skal du ikke kun sikre en effektiv udnyttelse af ens givne ressourcer, men også mobilisere samfundets ressourcer i form af viden, erfaringer, ideer, kreativitet og engagement. De offentlige institutioners egne ressourcer er startkapital, som skal investeres i for at aktivere samfundets ressourcer.

Mobiliseringsledelse betyder, at du bliver stillet overfor at skulle lede aktører, som du ikke har ledelsesansvar for, og derfor bliver udøvelsen af ”soft power” særlig vigtig. Soft power handler om at motivere, overtale, inspirere og skabe engagement. På Lederweb kan du læse mere om, hvordan du leder samskabelse. • Samskabelse
Viser 5 / 44
Ingen resultater.
 • Hvad er en organisationskultur?

  En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på. En organisationskultur kan forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem.

  Læs mere
 • Weick: Sådan skaber du mening med fusionen

  Et halvt år efter fusionen opfører medarbejderne sig stadig som to adskilte enheder. Alt var nøje planlagt, medarbejderne var inddraget, der var lavet en strategi. Men fusioner går sjældent som planlagt. Læs, hvordan du kan forstå udfordringerne ved fusioner med inspiration fra Karl Weick og sensemakingteori.

  Læs mere
 • Når kollegaen spænder ben for dig

  Fungerer samarbejdet med kollegaen ikke, kan det ud over at frustrere dig i hverdagen, skade din karriere og i værste fald føre til stress og udbrændthed. Men hvad gør du, hvis du pludselig finder dig selv i gang med at lave din kollegas arbejde, eller hvis kollegaen løber med æren for dit arbejde?

  Læs mere
 • 10 råd til at styrke sammenhængskraften i en fusioneret organisation

  Kulturen er vigtig, men også svær at håndtere under fusioner. Læs om, hvordan du som leder fremmer sammenhængskraften i en fusioneret organisation ved at få de gamle kulture til at spille sammen med den nye.

  Læs mere
 • Hvad er ledelse af samskabelse?

  Samskabelse er betegnelsen for en ny måde at løse tidens samfundsproblemer. Forestillingen om den offentlige sektor som bureaukratisk myndighed og en konkurrenceudsat serviceleverandør viger for et ønske om at gøre den til et mødested, hvor politikere, administratorer, medarbejdere, borgere, frivillige og virksomheder samarbejder om at sætte mål, klare fælles opgaver og løse komplekse samfundsproblemer. Læs mere om, hvad samskabelse er, og hvad det betyder for dig som leder.

  Læs mere