At give og modtage konstruktiv feedback

Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke er særligt gode til at give og modtage ris og ros på de danske arbejdspladser.

Skribentinfo

Konstruktiv feedback øger ens kendskab til sig selv, giver muligheder at vælge imellem mht. adfærd og opmuntrer til udvikling.

Derfor er det vigtigt at lære at give og modtage konstruktiv feedback. Konstruktiv feedback betyder ikke bare positiv feedback. Negativ feedback kan være overordentlig vigtig og nyttig, hvis den gives med en kærlig hensigt, og således kan modtages som sådan.

Destruktiv feedback er eksempelvis feedback, der gives med skjulte hensigter, som kan dreje sig om at fremhæve sig selv og sine egne evner på et givet område, eller om at udstille en person over for eksempelvis kolleger etc.

Det kan også dreje sig om, at den negative tilkendegivelse gives som kritik uden forbedringsforslag eller uden at anerkende den anden person, hvilket vil efterlade modtageren dårlig tilpas uden noget at bygge videre på og uden nogle valgmuligheder at bruge til at lære nyt om sin egen adfærd.

At give konstruktiv feedback

1. Sæt kritikken i kontekst

Start altid med ros, lyder et af de gængse råd. Men bruger du ofte metoden over for dine medarbejdere, kan det virke modsat: De hører ikke længere rosen, men står bare og venter på dit ‘men...’ Skil hellere tingene ad og sørg for at rose, når der skal roses. Føler medarbejderne sig anerkendt i det daglige, er det bedst og mest ærligt at gå lige til sagen.

Roser du derimod aldrig, kan direkte kritik skabe vrede, da medarbejderen føler, at du kun ser det, der er galt. Kunsten er at få dimensioneret kritikken, så det står klart for medarbejderen, hvor meget det, du kritiserer, fylder i det store billede. Det kan være en ide at indlede med at sige ‘Du gør det generelt rigtigt godt, men nu vil jeg tale om noget, du kan blive bedre til.’ Er det første gang, du taler med en medarbejder, så følg endelig rådet om at rose først.

Anerkend intentionen

Der kan være gode intentioner bag kritikværdige handlinger. Fornemmer du en god intention, så fortæl medarbejderen, at du har set det. Det er langt nemmere at modtage kritik, når man føler sig forstået.

Lyt til forklaringer – også de dårlige

Konstruktiv kritik ser fremad, og handler om løsning frem for årsag. Men medarbejderen kan have brug for at komme med forklaringer, og selv om de kan lugte af dårlige undskyldninger, bør du som leder lytte, forholde dig undersøgende og spørge ind til dem.

Måske er der et strukturelt problem, der har forhindret medarbejderen i at gøre tingene anderledes eller måske ligger problemet hos en anden. Og hvis ikke er det stadig vigtigt, at medarbejderen føler, du tager ham alvorligt, før han kan tage kritikken til sig. Spørg evt. medarbejderen om, hvad han mener, I sammen kan gøre ved et bagvedliggende problem.

Giv plads til diskussion

Menneske kan godt lide at have indflydelse og autonomi, og især for danskere er det væsentligt for at bevare selvrespekten. Så hold dig fra diktater og lad medarbejderen have nogle valg. Det kan godt være, at han ikke selv kan vælge, om tingene skal laves om eller gøre anderledes. Men så lad ham få indflydelse på, hvordan det skal gøres om. Der bør altid være plads til diskussion, f.eks. om det hele skal laves om. ”


2. Vær specifik

Søg at undgå generelle kommentarer, som ikke rigtig kan bruges, når det gælder om at udvikle sine færdigheder. Udsagn som "Den var glimrende", "Det var dårligt" kan være behagelige eller frygtelige at høre, men de giver ikke detaljer nok til at kunne bruges til at lære nyt.

Få fat i, hvad det var, personen gjorde, som fik dig til at bruge ordene "glimrende" eller "dårligt". "Den måde, du stillede det spørgsmål på lige på det tidspunkt i samtalen, var mægtig godt".
Specifik feedback giver bedre mulighed for at lære


3. Referer til adfærd, som det er muligt at ændre

Det hjælper ikke en person at få feedback om noget, vedkommende ikke kan vælge at ændre:

"Jeg kan virkelig ikke lide dit ansigt/størrelse/klodsethed/flovhed" osv. - Det kan den anden ikke gøre noget ved.

En bemærkning som : "Det ville være godt, hvis du smilede mere/ så på mig når du taler" og lignende kan den anden arbejde videre med.


4. Tilbyd alternativer

Hvis du giver negativ feedback, så nøjes ikke med at kritisere, men kom med forslag til, hvad personen kunne have gjort istedet for. Vend den negative kritik til positive forslag.
"Det, at du blev siddende, da Anne kom ind, virkede ikke så gæstfrit. Hvis du var gået over til hende og havde hilst på hende, ville hun havde haft det rarere".


5. Vær deskriptiv snarere end vurderende 

Fortæl den anden, hvad du så eller hørte om den effekt, det havde på dig snarere end blot, at noget var 'godt' eller 'dårligt'. "Den stemmeføring, du sagde det med, fik mig virkelig til at føle, at du levede dig ind i problemet" er meget mere nyttigt end blot :"det var godt."


6. Ej din egen feedback

Det er så let at sige til en anden:"Du er.." og dermed antyde, at du afgiver en almen vurdering, som alle i hele verden er enige om. Det eneste vi kan give er vores egen private mening. Derfor er det vigtigt, at vi selv tager ansvaret for den feedback, vi giver. Begynd din feedback med "Jeg" eller "Efter min mening" - så undgår du, at du giver den anden indtryk af, at du formidler en 'kosmisk' vurdering. Den anden ved nu, at det er dig, der har den mening eller vurdering.


7. Efterlad den anden med et valg

Feedback, som kræver forandring eller som lægges meget tungt på den anden, kan vække modstand, og det passer ikke den fornemmelse, vi hver især har om, at vi er selvstændige og ejer og behersker os selv.

Konstruktiv feedback giver folk informationer om dem selv på en måde, som giver dem et valg, om de vil bruge feedbacken eller ej - det er dem, der bestemmer. Det kan være godt at undersøge konsekvenserne af enhver beslutning om at ændre eller ikke ændre noget, men det betyder ikke, at du kan eller skal foreskrive forandring.


8. Tænk på, hvad din feedback fortæller om dig selv

Feedback siger lige så meget om den, der giver den, som om den, der modtager den
Den siger en hel masse om dien værdier, og hvad du fokuserer på hos andre. derfor kan vi lære noget om os selv, hvis vi lytter til din feedback, vi selv giver andre.


At modtage feedback

1. Lyt

Forsøg i første omgang ikke at kommentere feedbacken men notér, hvad der bliver sagt, så du senere kan forholde dig til, hvad der var brugbart for dig, og hvad du mener, tilhører personen, der gav feedbacken.

Det kan være ubehageligt at få feedback, men vi ville være fattigere uden. Folk kan tænke ting om os uden at sige det – og det hjælper os ikke med vore udvikling. Husk, at de andre har deres meninger om dig og deres opfattelser af din adfærd, og det kan være en hjælp at blive klar om verden.

Men husk, at du har ret til at have din egen mening, og at du kan vælge at ignorere, hvad andre mener om dig – fordi det er uden betydning, irrelevant eller drejer sig om en adfærd, som du af en eller anden grund ønsker at holde fast på

2. Lad være med at gå i forsvar

Undgå at drage hurtige konklusioner eller omgående at komme i forsvar. Så forkorter folk deres feedback, og du kan ikke bruge den fuldt ud. Vær sikker på, at du forstår feedbacken, før du reagerer på den. Er du usikker på, hvad der menes med feedbacken, eller er feedbacken ikke specifik, så efterlys konkrete eksempler, som kan sætte feedbacken i perspektiv. En nyttig teknik er at formulere kritikken for at checke, at du har forstået den fuldt ud.

3. Få forskellige perspektiver

Hvis der kun er én kilde til feedbacken, tror vi måske automatisk, at den persons mening deles af enhver anden. Men det kan jo være, at andre oplever os anderledes, og vi vil få et mere afbalanceret syn på os selv, hvis vi på den måde kan proportionere den feedback, vi får.

4. Bed om den feedback, du ønsker, men ikke får

Feedbacken kan være så vigtig for os, at vi må spørge om den, hvis den ikke naturligt dukker op. Sommetider får vi kun feedback om en bestemt del af vores adfærd, men ønsker at få den også om andre områder. Bed om den.

5. Find ud af, hvad du vil gøre med den feedback, du får

"Der skal to til at kende én". Vi har alle brug for at vide, hvordan andre oplever os for at udvide vores kendskab til os selv, som er ukomplet, hvis den kun indeholder vores egen version. På denne måde kan vi bruge feedback til at udvikle os.

Når vi modtager den, kan vi bedømme dens værdi for os og de konsekvenser, det vil have enten at ignorere den eller at bruge den, og til sidst kan vi beslutte, hvad vi gør med den. Tak personen, der har givet dig feedback. Vi kan have glæde af den, og i mange tilfælde har det slet ikke været let for den anden at give dig den. Og det er vigtigt at forstærke og belønne feedback i enhver organisation og ethvert forhold generelt.

Artiklen oprindeligt bragt på Lederweb i 2006.

Skribentinfo

Kommentarer