Få dine medarbejdere til at dele mere viden

Medarbejdere deler helst viden med de kollegaer, som de kender og kan lide, viser forskning. Det er umiddelbart genkendeligt, men ikke gavnligt i et ledelsesmæssigt perspektiv. Her er fem råd om, hvordan du øger vidensdeling gennem din ledelse.

Skribentinfo

Videndeling blandt dine medarbejdere er fordelagtigt, fordi udveksling af informationer, refleksioner og faglige overvejelser, kan medføre at opgaven bliver løst bedre og hurtigere.

Videndeling er udveksling af informationer, refleksioner og faglige metodeovervejelser blandt medarbejdere med fokus på, at opgaven løses bedre og hurtigere. Det er en fælles forpligtelse at videndele.

Men hvis lederen ikke prioriterer videndeling, sker det desværre kun blandt nære kollegaer på jobbet. For når det gælder en nær kollega, er medarbejderne nemlig generøse og deler gerne deres erfaringer og viden.

Videndeling kræver gode relationer og samhørighed

Videndeling forudsætter, at medarbejderne har en god relation til hinanden. De gode relationer skabes over tid gennem fælles oplevelser og mening. Desto stærkere og mere tillidsfuld relationen er blandt medarbejderne, desto mere uformel videndeling vil der være.

Men ud over den gode relation viser forskning også, at en samhørighedsfølelse er afgørende for videndeling. Samhørighed er en oplevelse af, at fællesskabets succes er vigtigere end den enkeltes. Det gælder både oplevelsen af faglig- og organisatorisk samhørighed. 

Som leder kan du øge videndelingen mellem dine medarbejdere ved at arbejde på de gode relationer mellem medarbejderne og følelsen af samhørighed ved blandt andet at italesætte det fælles formål og arbejdsfokus.

Sympati vægter højere end viden 

Når man efterspørger viden, kræver det tillid og mod til at vise usikkerhed. Medarbejderne skal føle sig trygge ved at spørge om sparring. Derfor er det afgørende, at organisationskulturen og relationerne er gode. Forskning dokumenterer, at medarbejdere foretrækker at dele viden med den sympatiske kollega – men mindre vidende - frem for den mere vidende men usympatiske kollega. 

Lederen skal professionalisere kollegaskabet

For at undgå, at videndeling kun forekommer blandt nære kollegaer, skal du professionalisere kollegaskabet. Medarbejderrelationen skal være professionel. I den professionelle relation er private holdninger ikke interessante, og selvom man ikke er enig i kollegaens tøjvalg eller måde at arbejde på, skal man respektere det. I en arbejdsrelation er man forpligtet til at møde arbejdsparat, kunne samarbejde og hjælpe hinanden til succes. 

Som leder er det din opgave at skabe en fælles forståelse af det professionelle kollegaskab og medarbejdernes forpligtelser som kollega.

Den professionelle kollega:
- insisterer på den andens gode intensioner

- afmonterer optakter til misforståelser og konflikter

- giver professionel feedback

- er interesseret i at blive udfordret og beriget af andres måde at se verden på

- tænker i helhed og fællesskab

- hjælper kollegaen med at lykkes, f.eks. ved at dele viden

Giv dine medarbejdere værktøjer til at være professionelle kolleger. Det kan være værktøjer om fx fælles samarbejde og feedback.Fokuser samtidig på medarbejdernes forpligtelse til at hjælpe hinanden og insister på kollegaens gode intensioner. Den kollegiale relation bliver stærk af positive erfaringer, som er grundlaget for den værdifulde videndeling.

5 råd der øger videndelingen

1. Formulér dine forventninger til videndeling

Formulér og del dine forventninger til videndelingen i din medarbejdergruppe. Inddrag medarbejderne i formuleringen af forventningerne. Fx at du forventer, at medarbejderne sparrer med hinanden om relevante problemstillinger på det ugentlige afdelingsmøde . Medarbejderne ønsker at være en del af fremtiden på arbejdspladsen, og derfor er de meget lydhøre over for dine forventninger til fremtiden. 

Det skal være tydeligt, hvilken type af videndeling, der er værdifuld for organisationen og opgaven. Det kan formuleres i samarbejde med medarbejderne.

2. Hjælp medarbejderne til at professionalisere kollegaskabet

Formulér og definér i fællesskab, hvad det vil sige at være en professionel kollega. Husk de vigtigste elementer som forpligtelse til samarbejde, at lykkes i fællesskab, videndeling, insisteren på kollegaens gode intention og følgeskab af dig. Lad medarbejderne supplere.

3. Prioriter og fastsæt tid til vidensdeling – deltag jævnligt

Sæt videndeling i kalenderen som en fast begivenhed. Lad medarbejderne præge temaerne for videndelingen. De vil sikkert vælge faglige temaer, men husk også håndtering af rammer og vilkår som f.eks. selvledelse. Hvornår er det svært at prioritere? Hvordan kan det blive nemmere at prioritere opgaver?

4. Brug hinanden konstruktivt

Som leder skal du gå forrest for at skabe en kultur, hvor man undres og undersøger problemstillinger sammen. Lyt og del ufærdige tanker. Få sparring fra alle kolleger – også kollegaer med en anden faglig baggrund, da de er i stand til at stille gode spørgsmål til videre refleksion. 

5. Sæt tid af til uformel snak på møder

Giv medarbejderne tid til at lære hinanden at kende i professionelle kollegaskaber. Strukturér kun det faglige indhold. Der kan sandsynligvis blive løst mange faglige problemstillinger i den uformelle snak.

Artiklen er baseret på bogen ”Ledelse af selvledelse – skab visionært handlekraftigt følgeskab” af Sanina Kürstein. Artiklen refererer desuden til Christensen, P.H. (2007). Vidensdeling og den personlige dimension i Ledelse og Erhvervsøkonomi 1/2007.

Skribentinfo

Kommentarer