Fem måder at håndtere konflikter

Typisk håndterer du konflikter på 1-2 måder. Men der er mange flere måder og de skal bruges situationsbestemt. Du slipper ikke godt fra at bruge samme stil hver gang.

Skribentinfo

Der er et helt repertoire af stile til håndtering af konflikter til rådighed. Nogle gange har man mest ud af at gennemtrumfe sin vilje. Andre gange er det mest fornuftigt at overgive sig betingelsesløst.

Som en integreret del af sin personlighed vil man være tilbøjelig til at bruge 1-2 stilarter mere end andre. Men husk på, at der er tale om et repertoire, du skal bruge situationsbestemt. Du slipper ikke godt fra at bruge samme stil hver gang.

Der er fem stilarter, som fremgår af figuren nedenfor

konflikløsning stilarter BAR-FOKA

Modellen har 2 dimensioner. Den ene er et spændingsfelt mellem to impulser: (1) at tilfredsstille personlige behov (assertion) eller (2) at imødekomme andres behov (ikkeassertion). Disse to impulser kan være forskellige, men også være sammenfaldende.

Den anden dimension er et spændingsfelt mellem (1) samarbejde og (2) ikke-samarbejde. Således fremkommer der i alt 5 stile til konflikthåndtering. Hver konflikthåndteringsstil har sin eksistensberettigelse i bestemte situationer.

Fem stilarter

 1. Konkurrere
  Denne stil går ud på ikke at tabe. Adfærden er typisk udfordrende, dominerende og kan være aggressiv.
  Til gengæld véd de andre, hvor de har den pågældende. Adfærden er berettiget og i visse situationer den bedste, hvilket vil fremgå senere.
 2. Samarbejde
  Denne stil går ud på, at begge parter skal være tilfredse. ”Samarbejde” betyder ikke, at man er tossegod eller konfliktsky, tværtimod. Man insisterer på at samarbejde, selv om modparten måske kvier sig, og selv om man selv skal slagte et par hellige køer.
 3. Søge kompromis
  Denne stil går ud på, at det er nok, hvis begge parter bliver nogenlunde tilfredse, og at der findes en moderat, måske ufuldstændig løsning.
 4. Undgå
  At undgå kan virke som ligegyldighed. De, der undgår, overlader problemløsningen til skæbnen eller udviklingen. Når de konfronteres med problemet, prøver de enten på at aflede opmærksomheden fra det eller at ignorere det. I nogle situationer kan denne stil være den mest diplomatiske.
 5. Tilpasse sig
  Med denne stil tilgodeser man andres behov – måske endda på bekostning af sine egne. I visse situationer er det det bedste, man kan opnå – skaden ville ellers blive større. Og man har nu vist vilje til at bøje af. Så er der lagt pres på modparten til næsteforhandlings-runde!

Find den rigtige stil

Umiddelbart skulle man tro, at stilarten ”Samarbejde” er den bedste – og det er den også i de fleste situationer, hvor de demokratiske spilleregler gælder, f.eks. på danske arbejdspladser. Men selv dér gælder det, at konflikthåndteringsstilen skal vælges afhængigt af, hvad man kan og vil opnå.

 • Hvis man ikke har noget at vinde ved en forhandling, er det bedst at vælge ”Konkurrere” eller ”Undgå”
 • Hvis man har meget at tabe i en situation, hvor der ikke kommer et forhandlingsresultat, eller har brug for goodwill, kan man vælge ”Tilpasse sig”
 • Hvis man intet kan udrette og heller ikke er truet, men nødt til at opretholde kontakt, kan man vælge ”Undgå”
 • Hvis man har brug for, at der sker noget, men på den anden side ikke for meget, så er ”Søge kompromis” velegnet
 • Hvis man kan se, at man alligevel taber, kan man måske ligeså godt indordne sig, komme modparten i forkøbet og bevare følelsen af – og illusionen om – at man bestemmer noget, ved at vælge ”Tilpasse sig”

Karakteristika og deres anvendelighed:

Stil Karakteristik af bruger Anvendelig, når
Konkurrere
 • Indtager faste standpunkter
 • Kan virke skræmmende på andre, der frygter uenighed.
 • Der foreligger en nødsituation
 • Beslutningen er upopulær
 • Man er sikker på, at man har ret i en vigtig sag
 • Man er oppe imod opportunister, som udnytter situationen, hvis man ikke står fast.
Samarbejde
 • Ser uenighed som en lejlighed til at skabe forbedringer
 • Gør sig undertiden urimelige anstrengelser for at skabe konsensus om uvigtige ting.
 • Begge parters ønsker er for vigtige til en simpel handel. Man ønsker at få indsigt i andres ideer og meninger
 • Man vil have et nuanceretbeslutnings-grundlag
 • Man søger konsensus for at opnå fælles ejerskab.
  Man vil rette op på et tidligere fjendtligt forhold.
Søge kompromis
 • Anser måske kynisk kompromiset som vigtigere end konfliktens substans
 • Er i stand til at give og tage
 • Upåvirket af stress i en situation, hvor der skal indgås en handel.
 • Man er ikke i direkte modstrid med mål og principper, og en konflikt ville have uacceptable omkostninger
 • Begge parter er lige stærke og fastlåst i et nulsumspil
 • Man søger en hurtig, midlertidigløsning i en kompleks sag
 • Der er en deadline, som skal holdes
 • Samarbejde og konkurrerende stil er forsøgt, men har ikke virket.
Undgå
 • Accepterer, at der ikke træffes beslutninger
 • Er tilbageholdende med bidrag til beslutninger
 • Er omhyggelig med at undgå konflikt
 • Vil meget nødig såre andres følelser
 • Overlader kontroversielle spørgsmål til andre.
 • Konflikten er i småtingsafdelingen og triviel
 • Sejr er umulig
 • Udbyttet ved at løse problemet står ikke mål med de mulige omkostninger
 • Det er fordelagtigt at lade vrede og lidenskab rase ud, før man håndterer konflikten
 • Nærmere undersøgelser er nyttigere end en hurtig løsning
 • Der er andre, der kan løse problemet bedre
 • Konflikten er ikke af central betydning.
Tilpasse sig
 • Giver efter over for andre mod garantier (og måske uden)
 • Fornuftig
 • Villig til at indrømme fejl
 • Klog nok til at overgive sig, når det er det rigtige at gøre
 • Ved, hvornår det er rigtigt at gøre en undtagelse i forhold til den vedtagne politik.

 

 • Den anden part har en bedre sag og fortjener at vinde.
 • Man ønsker selv at foretage ændringer.
  Konflikten betyder mere for den anden part end for en selv.
 • Man ønsker at bringe den anden part i taknemlighedsgæld, så han skylder én en tjeneste.
 • Den anden part har de bedste kort på hånden.
 • Man foretrækker fred frem for det, man måske kunne vinde ved en konflikt.

 

Læs også: Konflikttrappen - Identificer konfliktens niveau

Artiklen er publiceret første gang i maj 2006. Vi har ændret datoen på artiklen, fordi den ellers ville være blevet slettet i forbindelse med oprydning på Lederweb.

Skribentinfo

Kommentarer