Sæt kursen for jobsamtalen

Mange jobansøgere tager kurser i både det at skrive ansøgninger og i at være til jobsamtale. Det gør at de er på forkant på jobsamtalens spil og regler. Det stiller større krav til din forberedelse til jobsamtalen. Her får du gode råd.

Skribentinfo

De fleste jobansøgere kender spillet. De skriver ansøgninger der flyder og flower til perfektion, de har måske ligefrem taget kurser i hvordan de skal gøre eller lånt en ansøgning af én der kom til samtale.

Mange kandidater er derfor på forkant med hvad der vil ske under jobsamtalen. De oprigtigt interesserede ansøgere har sat sig ind i virksomhedens grundlæggende profil, og har ligeledes indstuderet svar på de hyppigt stillede trick-spørgsmål.

Derfor skal du som arbejdsgiver, ud over at sætte dig ind i ansøgerens ansøgning og CV, også forberede dig på hvad du vil spørge kandidaten om. Det kan være nødvendigt for at komme ud over facadespillet og ind på, hvem ansøgeren virkelig er.

Det tager tid og derfor har Lederweb udarbejdet en struktur for hvordan en jobsamtale kan forløbe, samt en række spørgsmål, du kan bruge som inspiration til jobsamtalen.

Struktur for jobsamtalen:

1. Indledende

Indledningen på jobsamtalen er vigtig for at få kandidaten til at åbne op. Under jobsamtalen reagerer folk meget forskelligt. Nogle er nervøse og fåmeldte. Andre eksploderer i en talestrøm.

Som vært er det din rolle at sørge for at få skabt en stemning, som du finder passende for interviewet. Hvis kandidaten virker nervøs, kan det måske være en god ide at starte med to minutters smalltalk. 

 • Byd velkommen og sig tak for ansøgningen
 • Giv en kort præsentation af jer selv og organisationen
 • Forklar konkret de opgaver jobbet indeholder

2. Om ansøgeren

Det vigtige for jer er at finde ud af, hvad ansøgerens faglige og personlige kvalifikationer er - hvad rummer ansøgeren som helhed? Kandidaten skal både opfylde de faglige krav samtidig som vedkommende skal kunne indgå i de eksisterende relationer på arbejdspladsen. Har du lavet en kompetenceprofil eller en jobanalyse, så støt dig til dem.

 • Bed ansøgeren præsentere sig selv; Hvem er du og hvad har du i din faglige rygsæk?
 • Hvorfor søger du job hos os? Hvad er det ved stillingsopslaget som tiltrækker dig?

3. Specifikt til ansøgningen 

Vis at du har sat dig ind i kandidatens ansøgning og CV. Det signalerer at du tager kandidaten seriøst og at I arbejder målrettet.

Find fx ud af hvorfor kandidaten vil væk fra sit nuværende job eller hvorfor han/hun ikke har et job.
Hvad det er for nogle arbejdsopgaver, ansøgeren godt kan lide at udføre – matcher de rent faktisk jeres behov og opslåede job?

 • Stil spørgsmål til ansøgningen. ’Du skriver… Kan du uddybe det?’
 • Stil spørgsmål til hvilke jobopgaver aspiranten kan lide. ’Vedrørende tidligere/nuværende job; Hvad lavede du der? Hvad kan/kunne du bedst lide ved jobbet?’

4. De mere personlige spørgsmål

Jobansøgninger indeholder som regel mange af de samme elementer omkring selvstændighed, initiativ osv. Prøv at udfordre kandidaten på nogle af fraserne, og find ud af om det er varm luft.

Bed gerne kandidaten om at beskrive scenarier eller episoder. Tænk over om ansøgerens personlighed vil være et godt match med de kolleger som han/hun skal arbejde sammen med.

 • Hvad skal der til for, at du fungerer optimalt og får succes med det, du laver?
 • Du skriver i din ansøgning at du er selvstændig, god til at tage initiativ, struktureret mv. Hvordan? Beskriv konkrete situationer?
 • Hvad vil du kunne bidrage med af personlige egenskaber i vores organisation?
 • Hvor henter du din energi?

5. De bredere spørgsmål

Hvis du skal ansætte personen er det vigtigt at han/hun også har et perspektiv i ansættelsen. Det kan fx enten være tryghed eller karriere. Derfor er det interessant at finde ud af, hvordan ansøgeren ser frem i tiden i forhold til sit job. Er de fremtidige ønsker langt fra det I kan tilbyde?

 • Hvad vil du gerne arbejde med på lang sigt?
 • Hvordan kan du bruge jobbet, i forhold til det du ønsker at arbejde med i fremtiden?  Eller i din personlige udvikling?

6. Afrunding af samtalen

Når samtalen afrundes er det oplagt at lade kandidaten komme på banen. Ofte vil han/hun have forberedt et par obligatoriske spørgsmål til organisationen, arbejdsdagen eller lignende – men det kan også være at kandidaten har noget spændende eller overraskende at bidrage med.

Det er din rolle som leder at fortælle om jeres næste træk i det videre forløb for ansættelsesprocessen.
Spørg kandidaten, om der er noget, de gerne vil tilføje, som ikke er blevet berørt i løbet af samtalen.

 • Spørg om der er forhold ved jobbet eller organisationen, kandidaten ønsker uddybet
 • Spørge om, hvilke forventninger kandidaten har til jobbet
 • Forklar det videre forløb – fx er der 5 mere der skal til samtale, er der en samtalerunde 2 osv. Præciser hvornår du/I vil komme med en tilbagemelding.

Læs mere

7 gode råd til stillingsannoncen

Sådan laver du en kompetenceprofil og jobanalyse

Prøv Væksthusets online rekrutteringsguide

Skribentinfo

Kommentarer