Tag ordet - og frem din synlighed

Du bliver mere synlig og sætter tydelige spor, når du taler til og med dine medarbejdere, hvad enten det er gennem peptalken, statusopdateringen eller oplægget på stormødet. Lær her hvordan du mestrer ledertalens kunst.

Skribentinfo

Den moderne ledertale er meget andet end en klassisk, formel tale, hvor lederen samler organisationen og fra et ophøjet podium adresserer den samlede medarbejderstab. Ledertalen anno 2014 er alle former for mundtlig, ikke afbrudt kommunikation, lige fra de store, formelle taler til de små hverdagstaler: Både peptalken, orienteringen, præsentationen, bestyrelsesindlægget, mødeindledningen, jubilæumstalen, velkomsten, krisetalen, statusopdateringen og talen på generalforsamlingen er ledertaler.

Læs her hvorfor du med fordel kan udskifte skrift med tale og få råd om, hvordan du gennem talen kan styrke din ledelse.

Derfor skal du tage ordet 

1. Skaber synlighed: Den gode ledertale skaber synlighed. Det er langt fra altid tydeligt, hvem der er afsender af nyhedsbreve og rapporter, men altid klart, hvem der er afsender af en tale. I en tid hvor synlig ledelse efterspørges, er talen en oplagt mulighed: Skriv, hvis du som leder vil skjule dig, men tal, hvis du vil fremme din synlighed.

2. Positionerer: Når lederen mestrer mundtlig kommunikation, positionerer det lederen. Taler og tale smelter sammen, og enhver ledertale siger derfor ligeså meget om den, der taler, som den siger om det emne, der tales om. Det påpeges i en række studier, hvordan den gode ledertale kan benyttes til at øge lederens troværdighed, autoritet og lederstatus, altså portrættere lederen som en ’ægte leder’, der besidder de fornødne lederkvaliteter.

3. Styrker relationerne: Det talte ord styrker relationerne i organisationen. Taler har bedre plads til passion, begejstring og nærvær end tekster har. Den gode ledertale kan derfor bedre inspirere organisationens aktører og motivere til forandring.

4. Sætter aftryk: Det talte ord sætter sproglige spor, og sprog former tanker. Mundtlig kommunikation er et oplagt medie til at italesætte problemstillinger på foretrukne måder, for er talen vellykket, bliver lederens måde at tale om emnet på, også organisationens måde at tale om det. Ligesom en god mødeindledning – der også er en form for ledertale – kan sætte rammen for dialogen, før den sættes fri.
 
Med ledertalen kan du meget – men det kræver selvfølgelig, at du behersker den og forstår dens anatomi. Og måske vigtigst af alt: Det kræver, at du tænker den som en del af det strategiske kommunikationsarbejde – frem for som personlig kommunikation, der er løsrevet fra de mere overordnede ambitioner og visioner.

Det består den gode ledertale af

En ledertale kommer i dag i mange forskellige klæder: korte, lange, formelle uformelle. Maler man med den brede pensel, synes der at være flere fællestræk ved den gode ledertale. Altså en række forhold du som leder må være opmærksom på, uanset hvor du taler, hvorfor du taler og hvordan du taler.

1. Stikker en finger i jorden: Det kan godt være, at du som leder har et gennemgående budskab, som du fremfører i tale efter tale og på møde efter møde, men du er stadig nødt til at relatere budskabet til den medarbejdergruppe, du konkret taler til. En vigtig lære er derfor: Den gode leder tager bestik af situationen og forankrer talen lokalt.

2. Er en del af en større sammenhæng: Talen peger ud over den situation, hvor den fremføres. Udover at tilpasse talen til situationen må du derfor også  tilpasse talen til de overordnede målsætninger, du  har for organisationen. En tale, der er vellykket i forhold til det konkrete publikum, men som får resten af organisationen til at undre sig, kan næppe kaldes for en vellykket ledertale. Både tale og taler skal være loyale overfor og i tråd med den samlede strategi for organisationen.

3. Konkrete og illustrative eksempler: Den gode ledertaler tænker i konkretisering og oversættelse. Skal talen lykkes, må du eksemplificere og illustrere budskaberne: Show, don’t tell, synes at gælde for ledertalen, som det gælder for taler generelt. En leder befinder sig pr. definition i toppen af organisationen og betragter som sådan tingene oppe fra. Men i en vellykket ledertale konkretiserer og oversætter lederen sine pointer, så de også giver mening for medarbejderne. Den dygtige ledertaler søger med sin tale at skabe forståelse i alle organisationens lag.

4. Efterlader sig spor: I en anerkendt artikel fra 1973 skriver den amerikanske retoriker Richard E. Vatz følgende: ”To say the President is speaking out on a pressing issue is redundant” (Vatz 1973, s. 160 ff.). Vatz’ pointe er simpel, men langt fra banal. Præsidenten – og i vores tilfælde lederen – taler ikke om noget, fordi det er presserende. Det er presserende, fordi han taler om det. Det, lederen vælger at tale om, trækkes frem og gøres nærværende i organisationen. Den gode ledertaler ved, at hans eller hendes taler sætter dagsordenen.

Tale og taler er gensidigt afhængige

Den gode leder bygger sin tale op efter alle kunstens regler, men den gode tale bygger også lederen op. Ingen ledertale uden leder, og det er derfor vigtigt altid at tænke ledertalen dobbelt: Hvad siger jeg med talen, og hvad siger talen om mig?

Læs mere:
I bogen ”Ledere, der taler – taler, der leder” af Jonas Gabrielsen, Lektor på RUC, Ph.d., & Mette Møller, Ph.d.-stipendiat på KU.

Siger du det samme som dit kropssprog?


 

Skribentinfo

Kommentarer