Legitim ledelse

Bogen beskriver den legitime ledelse, som handler om at holde fokus, samle de mange forskellige bidrag, sætte grænser for, hvad ressourcerne skal bruges til, og skabe balance i samspillet mellem organisationens medlemmer.

I Legitim ledelse beskriver Maja Loua Haslebo, hvordan ledelsesopgaven i dag omfatter stort set alt uden nævneværdige grænser og forbehold, og hvordan medarbejderpositionen tilsvarende er blevet svækket og indskrænket. Leder-medarbejder-relationen bør derfor kalibreres, så vi kan justere fokus og skærpe opmærksomheden på det, som begge parter i relationen er til for: den fælles kerneopgave.

Forfatter Maja Loua Haslebo
Forlag Dansk Psykologisk Forlag
År 2018
Sider 134
Pris 259 kr.
ISBN 978-87-7158-252-9
Køb bogen hos forlaget