Fra papir til praksis

Læs om, hvordan I som topledelse kan arbejde med at forbedre kvaliteten af implementering af strategier. Målet er at inspirere jer til nye måder at arbejde med implementering på, så I får mere ud af de ressourcer, I bruger på strategisk arbejde.

Internal error
Du kan downloade publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Forskning viser, at langt de fleste strategier ikke bliver eksekveret efter hensigten. Det kan blandt andet skyldes, at man som topledelse let overser, at en strategi ikke kan implementeres direkte. Den vil altid først blive fortolket og oversat af dem, der skal være med til at føre den ud i livet: chefer, ledere og medarbejdere.

Denne publikation beskriver, hvordan I som topledelse kan arbejde bevidst med at forbedre kvaliteten af disse oversættelsesprocesser. Målet er at inspirere jer til nye måder at arbejde med implementering på, så I får mere ud af de ressourcer, I bruger på strategisk arbejde.

Publikationen er skrevet til topledere, men ledere på andre niveauer, HR-afdelinger og andre stabsfunktioner kan også have glæde af at læse med. Og selv om det handler om strategi, kan principperne overføres på mange andre former for implementering.