Trivsel – et magasin til ledere

Der er ikke samme fokus på ledernes trivsel som på medarbejdernes. Men lederens trivsel har afgørende betydning for medarbejderne og dermed også for kerneopgaven. Magasinet her sætter fokus på, hvad der kan få ledere til at trives.

Internal error

Gode, velfungerende ledere, der trives, er en forudsætning for attraktive arbejdspladser. Men lederlivet er ikke altid en dans på roser – uagtet om man er direktør, chef eller leder. Og når ledere mistrives, berører det ikke kun lederen selv. Det smitter og kan få store konsekvenser for både lederen selv, opgaveløsningen og personaleomsætningen.

Derfor har Væksthus for Ledelse udgivet et magasin, der belyser ledertrivsel fra forskellige vinkler.

Magasinet indeholder personlige beretninger fra både direktører, chefer og ledere om, hvad de gør for at trives i jobbet. Forskere og eksperter bidrager med deres synspunkter og råd om forskellige greb til at øge trivslen. Magasinet har også ladet medarbejderne fortælle, hvordan de mærker, at deres leder trives.

Læs pressemeddelelse fra Væksthus for Ledelse om nyt magasin her