Faglig ledelse: Film og øvelser

Væksthus for Ledelse har udarbejdet syv film og dertil hørende øvelser om faglig ledelse. Hver film varer cirka 5 minutter og giver eksempler på, hvordan den faglige ledelsesopgave kan se ud i praksis. Til hver film er der online en række spørgsmål, hvor du kan teste, hvor stærk din afdeling/institution er på løsningen af de faglige opgaver og om du prioriterer opgaverne, sådan som du ønsker.

Velkommen til et univers med film, online øvelser og forslag til, hvordan du med fordel kan tilrettelægge processen, hvis du gerne vil drøfte faglig ledelse med dine lederkolleger, medarbejdere eller chefer. Du kan begynde med at se en intro til filmene og øvelserne her: 

Film og øvelser til at styrke faglig ledelse: