Fire forudsætninger for en god trio

Et stærkt samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant gavnerkerneopgaven, den sociale kapital og arbejdsmiljøet. Her er syv gode råd til dig, der gerne vil være en del af en velfungerende trio.

Skribentinfo

En god trio kan sikre bedre beslutninger, større medejerskab til forandringer og på mange måder aflaste den enkelte leder. Det viser en helt ny undersøgelse fra Region Syddanmark. Analysen af otte velfungerende trioer viser, at godt triosamarbejde især er kendetegnet ved:

  • En høj grad af indbyrdes TILLID
  • Opmærksomhed på gode RELATIONER
  • INVESTERING af tid og energi i samarbejdet
  • OVERBLIK over trioarbejdet og den helhed, det indgår i.

Hvem deltager i trioen?

En trio består i udgangspunktet af tre personer: Leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Nogle steder deltager flere tillidsvalgte fx for forskellige faggrupper. De tre parter mødes og drøfter løbende spørgsmål, der har betydning for hverdagens opgaveløsning.

Ofte er det lederen, der tager initiativet til at etablere et triosamarbejde. Som en hjælp til det giver undersøgelsen syv gode råd, der er særligt relevante for helt nye trioer.

Syv råd til en ny trio 

1. Afklar formål og rammer. Som noget af det første er det vigtigt, at deltagerne taler om formålet med trioen og afstemmer forventninger. Det skal afklares, hvad trioen skal arbejde med, og hvordan rammerne om samarbejdet bliver.

2. Søg inspiration. Som ny trio kan I have gavn af hurtigt at tale med andre, der har prøvet det før. Det kan fx være andre ledere, mere etablerede trioer i organisationen eller den lokale HR-afdeling.

3. Drøft noget vigtigt fra start. Triodeltagerne skal fra første møde opleve, at det har værdi at prioritere triomøder i en travl hverdag, og at trioen kan løse vigtige opgaver. Start med det mest aktuelle og relevante, og udvid langsomt paletten.

4. Sæt også fokus på det, der fungerer. Som trio er det nærliggende først at fokusere på arbejdspladsens udfordringer og uløste problemer. Men trioen kan også have en vigtig funktion i at fastholde fælles styrker og markere gode resultater.

5. Hold hyppig kontakt – især i den første tid. Indtil trioarbejdet finder en fastere form, og gevinsterne træder tydeligt frem, risikerer man at samarbejdet glider ud i sandet, hvis man ikke opretholder en vis frekvens i både faste møder og den løbende triodialog i hverdagen.

6. Hav tålmodighed. Regn med en indkøringsfase, hvor deltagerne skal finde den rette samarbejdsform, herunder opbygge tillid og relationer. Det kræver tid at pejle sig ind på hinanden, og trioen bør ikke gabe over et væld af opgaver fra første færd.

7. Vær åbne udadtil. Det må ikke være hemmeligt eller mystisk, hvad I laver. Fortæl tidligt medarbejderne om trioen – og hvad I og de kan få ud af samarbejdet. Forklar trioens spilleregler, herunder hvad der er fortroligt, og hvad I kan dele fra møderne.

Læs hele undersøgelsen: Den gode trio. Styrk hverdagens samarbejde om kerneopgave og arbejdsmiljø. Bag undersøgelsen står Region Syddanmark, som har samlet erfaringer fra otte arbejdspladser i regionen, som har valgt at etablere en trio.

Læs også: Sparring i trivselsgrupper

Skribentinfo

Kommentarer