Sådan bliver du bedre til at lykkes som leder

Når man ser resultaterne fra ”Ledere der lykkes” og de kompetencer man helst skal mestre fremragende, hvis man vil være en virkelig succesfuld leder vil nogle af os opdage at der muligvis kunne være potentiale for forbedring.

Skribentinfo

Men hvordan får man f.eks humoristisk sans på den gode måde, hvis man fra naturens hånd ikke rigtig har humor?

Det har 35 erfarne ledere og chefer i Roskilde kommune drøftet, og siger de ”humoristisk sans kan man ikke tilegne sig, men så kan man i det mindste beslutte sig for at tage godt humør med sig på jobbet”, det – og en række andre gode råd kom ud af diskussionen. 

De fem kernekompetencer

1. Relationel forståelse

2. Tillidsvækkende sparring

3. Konfronterende intervention

4. Insisterende delegering

5. Rodfæstet under pres

Roskildes HR-afdeling har Susan Nørskov og Jan Struwe (KL) efterfølgende sammenskrevet de gode råd til nedenstående - synes jeg – meget inspirerende liste.

Har du ikke læst undersøgelsen kan du downloade eller bestille den her>>

Støtteredskaber og gode råd

Her er der tips til, hvordan du kan begå dig lidt bedre hvis kompetencen ikke er din naturligt stærke side

Relationel forståelse

 • Træk på medarbejdere, der har bedre indsigt i relationerne på arbejdspladsen (erkend at dette ikke er én af dine stærke sider – brug ikke hemmelige agenter!)
 • Stil spørgsmål jævnligt som "Hvordan går det?", hvordan har du det med det og det osv."
 • Afsæt tid til den uformelle dialog
 • Indgå i teams hvor den uformelle information tit flyder bedre end i relationen 1 til 1.
 • Lav team-samtaler
 • Lav korte trivselssamtaler
 • Synliggør de gode eksempler

Tillidsvækkende sparring

 • Skemasæt sparringen
 • Lad din dør stå åben, så du indbyder til dialog
 • Tænk andres opgaver igennem og husk at der er mange måder at nå i mål på
 • Vær fysisk til stede og spørg ind til medarbejderne faglige overvejelser
 • Spørg direkte hvilken form for  sparringmedarbejderen har brug for/trives ved
 • Skab tillid til medarbejderen ved også at mødes om andet end faglige opgaver

Konfronterende intervention

 • Læg en " lille hemmelig plan "  for de initiativer du har lyst til at gøre
 • Brug din vrede – som god energi
 • Afdæk problemerne systematisk, så de ikke kan ignoreres hverken af dig eller medarbejderne
 • Stil undrende spørgsmål: ”Jeg under mig over at du gør sådan og sådan, når vi har aftale sådan og sådan”
 • Vær ikke bange for at være for præcis i den intervention (typisk er man for tilbøjelig til at pakke tingene for meget ind, for ikke at virke for skrap)
 • Skær ledelsesværdierne ud i pap (her er ledelsen kendetegnet ved,  at den griber ind ved uhensigtsmæssigheder)
 • Er du i tvivl om du skal intervenere, så ”vend” det med en lederkollega eller din chef.

Insisterende delegering

 • Få overblik over belastning. Skriv opgaverne ned
 • Overblik over kompetencer (også uudnyttede kompetencer)
 • Opsamling ved MUS-samtalen
 • Gør aldrig det nemmeste  - blot fordi det er nemt
 • Forberede dig hvis en opgave bliver svær at uddelegere (undersøg muligheder – evt. giv nogle en forvarsel, så de kan nå at modnes)
 • Skriv ind i din kalender, når der skal følges op – spørg positivt ind til opgaven løbende
 • Kom aldrig med løsninger, men med forslag
 • Ager som spejl, så rollen/ansvaret ikke bliver taget fra medarbejderen
 • Vær opmærksom på at uløste opgaver ikke pr. automatik kommer tilbage til dig.

Rodfæstet under pres

 • Kend dine værdier (skriv dem evt. ned for hver dimension der er væsentlig)
 • Stå ved det der er dine værdier (skyd ikke andre ned – dine værdier er gode nok!)
 • Find en sparringspartner, der kender dine værdier og kan konfrontere dig med dem når du er under pres

Systematisk velforberedt

 • Sæt tid af til forberedelse (forberedelse øger indflydelsen)
 • Lav altid dagsordenen så et møde ikke ender i løs snak
 • Gør dig klart hvor du vil hen med de enkelte punkter, og hvad der er til diskussion og hvad der ikke er)

Præstationsmotiveret

 • Find ud af hvad der motiverer dig
 • Sæt mål og sæt overliggeren højt
 • Synliggør hvad dine mål er og hvornår du opfatter dem som indfriet så du forpligtiger dig i forhold til andre
 • Del dine mål op i delmål, så du høster den gode fornemmelse af at have opnået hvad du satte dig for hyppigt – det giver energi

Konsekvent vildledende

 • Når du eller en medarbejder har været på kursus så insister på at kollegerne hører om hvad du har fået ud af det
 • Vær aldrig bange for at andre tager æren for noget, du har lært dem

Befordrende humor

 • Tag det gode humør på dig – hver dag
 • Deltag altid i sociale arrangementer på arbejdspladsen, men husk at du altid har lederrollen på dig
 • Del dine ledelses-succeser med dine medarbejdere

Download publikationen"Ledere der lykkes - hvad er det de kan?"

Artiklen er tidligere bragt i 2007

Skribentinfo

Kommentarer