SWOT: Få styr på styrker og svagheder

Med en SWOT-analyse lægger du strategien ved at finde styrker og muligheder som kan imødegår svagheder og trusler

Skribentinfo

SWOT-analysen er et redskab, når en du eller I skal lægge strategier. SWOT-analysen giver et billede af den nuværende strategiske situation.

SWOT er en forkortelse af de engelske ord

 • Strengths = styrker
 • Weaknesses = svagheder
 • Opportunities = muligheder
 • Threats = trusler

Styrker og svagheder giver et billede af den interne situation – ofte statiske forhold. Muligheder og trusler er derimod udadvendte og giver et billede af omgivelsernes krav – ofte foranderlige eller dynamiske.

SWOT-analysen lader dig koble interne og eksterne forhold – så du for eksempel bruger styrker til at imødegå trusler. Skematisk kan det stilles sådan op:

Styrker

Svagheder

Styrker er det, I er gode til.

For eksempel:

 • Tilfredse brugere
 • Kompetente medarbejder
 • Faglig ekspertise
 • Et godt omdømme

Svagheder er det I ikke har eller gør dårligt.

For eksempel:

 • Utilfredse brugere
 • Stor medarbejderudskiftning
 • Dårligt arbejdsklima
 • Ukendt af beslutningstagere

Muligheder

Trusler

Muligheder er faktorer i omgivelserne, der kan påvirke positivt.

For eksempel:

 • Flere brugere
 • Ny teknologi
 • Nye tendenser
 • Konkurrenter forsvinder
 • Politisk bevågenhed

Trusler er faktorer i omgivelserne, der kan påvirke jer negativt.

For eksempel:

 • Nye konkurrenter
 • Voksende krav fra brugerne
 • Ny teknologi
 • Nye tendenser
 • Politisk nedprioritering

Når I sammen har udfyldt jeres eget skema, går øvelsen ud på at finde ud af, hvordan stærke sider og muligheder kan bruges til at imødegå svagheder og trusler.

For at få skemaet udfyldt kan I lave en fælles brainstorm – for eksempel på en tavle. Eller I kan lade deltagerne udfylde gule PostIts hver for sig og så lade dem forklare hver seddel de sætter op. Under alle omstændigheder kommer I til at diskutere hvad der ligger i de enkelte styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Selvfølgelig kan du også gennemføre analysen alene.

For eksempel kan den bruges som et led i din karriereplanlægning, hvor du kan tage fat i dine personlige styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Læs mere: Tjekliste for den gode udviklingsplan

Skribentinfo

Kommentarer