Teamudviklingssamtalen

Teamudviklingssamtaler er et supplement til den traditionelle individuelle medarbejderudviklingssamtale (MUS). Læs om teknikker til teamsamtaler her.

Skribentinfo

(Artiklen er publiceret første gang i juni 2006. Vi har ændret datoen på artiklen, fordi den ellers ville være blevet slettet i forbindelse med oprydning på Lederweb)

De indledende overvejelser

Teamudviklingssamtalen – indledende overvejelser opridser en række kommunikative teknikker, som du som leder vil have gavn af i forbindelse med TUS. Læs artikel om indledende overvejelser

 

Struktureret dialog

Teamudviklingssamtalen – struktureret dialog beskriver en særlig samtaleform, der sikrer dig overblik og styring af processen, uden at initiativet tages fra teammedlemmerne. Læs artikel om struktureret dialog.

 

Brobygningsspørgsmål

Teamudviklingssamtalen – brobygningsspørgsmål beskriver en type af spørgsmål, som vil hjælpe dig til at sammenkæde de forskellige indlæg, der kommer i løbet af samtalen. Læs artikel om brobygningsspørgsmål

 

Herudover findes en mængde teknikker, øvelser og metoder, der er velegnede til afholdelse af teamudviklingssamtaler; disse findes bl.a. beskrevet i bogen "Teambaserede organisationer i praksis" (Søholm T.M. & Storch J. (red.), Dansk psykologisk forlag, 2005).

Skribentinfo

Kommentarer