3 tip til at lede sparring

Når dine medarbejdere bliver frustrerede, udfordrede eller pressede, må de ofte finde en vej ud af moradset selv. Ved at sparre med hinanden kan dine medarbejdere hjælpe hinanden på en effektiv, fokuseret og læringsorienteret måde. Her er tre råd om, hvordan du understøtter dine medarbejderes sparring i hverdagen.

Skribentinfo

Forestil dig følgende scenarie. Anne er fysioterapeut og ansvarlig for et ugentligt genoptræningshold. De sidste par gange er undervisningen løbet lidt af sporet. En lille gruppe patienter snakker og pjatter for meget og det forstyrrer, og en ældre herre er så opmærksomhedskrævende, at Anne hele tiden skal være ved ham. Hun føler sig frustreret, men hun har travlt og skubber det til side.

I sådan en situation kunne Anne have stor glæde af at sparre med en eller flere kollegaer.

Faglig sparring

Når kolleger sparrer med hinanden, går de struktureret til værks, og målet er at finde nye løsninger og samtidig bygge den faglige selvtillid op. Sparringen giver mulighed for at skabe læring, fordi medarbejderne får lejlighed til at reflektere grundigere over en udfordring og se den fra flere synsvinkler.

I eksemplet med Anne kan kollegerne fx spørge, hvordan hun tror, at de forstyrrende patienter, Hr. Hansen eller andre på holdet oplever situationen. Det hjælper Anne til at se situationen udefra. De kan også spørge Anne om tidligere gode erfaringer med andre undervisningssituationer, eller til situationer med holdet, hvor det egentlig er gået godt. Hvad skete der dengang? Hvad mon gjorde, at det fungerede? Den anerkendende tilgang, hvor de bevidst leder efter tidligere succeser, bygger Annes mod og selvtillid op og inspirere til at håndtere udfordringen kreativt.

Faglig sparring, hvor kollegerne struktureret stiller spørgsmål og udfordrer Anne på hendes grundlæggende antagelser, kan måske føre til, at hun finder ud af, at hun skal organisere træningen anderledes – ikke bare på dette hold, men generelt. Det sker, fordi kollegerne holder en vis distance til problemstillingen, er nysgerrige og stiller gode, åbne spørgsmål.

I stedet for blot at korrigere adfærden lidt i forhold til den aktuelle udfordring, som feedback og gode råd fra kolleger giver, så giver sparring et grundlag for at rykke ved den måde, Anne ser på problemet. Og det giver udvikling, læring og ikke mindst nye handlemuligheder.

Her er tre tip til, hvordan du som leder kan skrue op for sparringen på din arbejdsplads.

1) Sæt tid af ugentlig til sparring

Det kan fx være et fast punkt på dagsordenen på afdelingsmødet, at medarbejderne på skift har mulighed for at få sparring fra kolleger. Medarbejderen fortæller om en problemstilling og kolleger lytter og giver sparring. Det er vigtigt, at sparringen er struktureret, og at alle ved, hvordan de skal bidrage. Brug fx metoden ”reflekterende team”. 

2) Indfør en buddyordning

Medarbejderne skal have en fast makker, som giver hinanden sparring. Når medarbejderne sparrer med den samme kollega igen og igen, får de en god rutine, opbygger tillid og kan hurtigt komme frem til kernen.

3) Træn spørgeteknikker på arbejdspladsen

De fleste kender forskellen på åbne og lukkede spørgsmål, men skal kollegasparring for alvor batte, skal der mere til. Træn anerkendende spørgeteknik, og sørg for, at medarbejderne har en ramme at samtale og sparre ud fra.

Læs mere

Styrk lederteamet med supervision

Få dine medarbejdere til at dele mere viden

Guide til social kapital

Skribentinfo

Kommentarer