Sådan præsenterer du forandringer

Når du skal give medarbejderne besked om ændringer, der påvirker deres liv, karriere eller arbejdsopgaver og som kan skabe utryghed, er det vigtigt, at du giver beskeden personligt, at det er faktabaseret og ærligt. Her er otte råd om, hvordan du bedst overbringer nyheder, som har betydning for medarbejdernes arbejdsliv.

Skribentinfo

Nedskæringer, sammenlægninger eller nye arbejdsopgaver. Som leder er det dig, der skal overbringe nyheder til medarbejderne, om ændringer i deres arbejdsliv. Ifølge Joel Garfinkle, som er coach og forfatter til flere ledelsesbøger, så har måden du gør det på, betydning for medarbejdernes reaktion og for, hvordan hele forandringsprocessen forløber. På ”Smartblog On Leadership,” giver han otte råd:

1. Kommunikér direkte og personligt

Ideelt set skal du holde et møde med hver enkelt medarbejder. Det er desværre ikke altid en mulighed. Men det er alligevel vigtigt at gøre kommunikationen så personlig som muligt. Budskabet må ikke overbringes via mail, intranet eller personalebladet. De kommunikationskanaler kan bruges senere og til mindre opdateringer og opfølgninger. Du skal give forandringerne mening.

2. Tegn det store billede for medarbejderne

Du skal vise, hvordan jeres afdeling, arbejdsplads, institution eller lignende indgår i den store sammenhæng, og forklare medarbejderne, hvordan fx ændringer i økonomien eller hvordan en ny politisk ledelse påvirker jeres arbejde og gør ændringerne nødvendige. 

Læs artiklen Ledere på elefantjagt

3. Fokusér på fakta

Medarbejdere har lettere ved at forholde sig til dårlige nyheder, når det er baseret på fakta. Det vil sige, at det er vigtigt, at du fokuserer på at beskrive fakta frem for følelser.

Retorik styrker dit lederskab

4. Vis, hvad du gør for at forbedre situationen

Medarbejderne har brug for at vide, hvad du konkret har tænkt dig at gøre for at forbedre situationen. De skal ikke kun høre de negative ting. De vil gerne vide, at situationen bliver bedre, og at du aktivt arbejder for det.

Læs artiklen: Om Appreciative Inquiry - succeshistorier som udviklingsressource

5. Vær ærlig

Medarbejderne mærker, når ledelsen prøver at skjule noget, og det påvirker tilliden blandt medarbejdere og ledere. Derfor skal du være ærlig. Hvis medarbejderne stiller spørgsmål, som du ikke kender svaret på, så sig det. Men fortæl, at du vil vende tilbage så snart informationen er tilgængelig. Og husk at gøre det.

Læs artiklen: 9 ting du skal gøre for at blive opfattet som en fair leder

6. Tag ansvar

Bliv ikke defensiv, og skyd ikke skylden på andre når du sætter medarbejderne ind i situationen. Som leder må du tage ansvar for det, der sker.

Læs artiklen: Når du ikke kan se mening med opgaven 

7. Vis forståelse

Vis forståelse, og anerkend at medarbejderne kan være vrede, frustrerede og magtesløse.

Læs artiklen Lederen skal tackle tårer på jobbet 

8. Fortsæt med at dele information

Når du har givet et dårlige budskab videre, skal du efterfølgende sørge for løbende at give medarbejderne opdateringer og dele nye informationer. Det er vigtigt, at medarbejderne ikke føler sig snigløbet med yderligere dårlige nyheder.  Du skal også sige, hvis der ikke er noget nyt lige nu. Det er ligeså væsentlig information for medarbejderne at få. Ofte sker der det, at hvis medarbejderne oplever et informationstomrum, så får opdigtede historier og rygter mere plads.

Læs artiklen Uvished under fusioner skal gøres synlige

Læs også

Fusioner der fungerer

Forstå og overvind din modstand mod forandring

Artiklen er oprindeligt bragt på Lederweb i 2014

7 grunde til at forandringer fejler

Forandringsledelse starter med dig selv 

Skribentinfo

Kommentarer