Væksthusets udgivelser

 • Værktøjer
Viser 5 / 12
Ingen resultater.
 • Styrk samarbejdet i chefgruppen - spil ”Chefgruppen”

  "Chefgruppen" er et læringsspil, der er specielt udviklet til at forbedre samarbejdet i kommunale og regionale chefgrupper. Selvom samarbejdet er vigtigt, så er det ofte fyldt med dilemmaer, da det kræver, at chefer kan afveje hensynet til deres egne ansvarsområder og medarbejdere mod det, der bedst gavner regionen eller kommunen som helhed.

  Læs mere
 • Topledelse af den attraktive arbejdsplads

  Mere end halvdelen af toplederne i kommuner og regioner oplever, at manglen på arbejdskraft gør, at der er opgaver, som ikke kan løses og fire ud af fem har stillinger, der ikke kan besættes. Det viser en undersøgelse fra Væksthus for Ledelse, som sætter fokus på udfordringerne med at sikre den nødvendige arbejdskraft. Her får du forskellig inspiration til, hvordan arbejdsstyrken kan øges via enten fastholdelse eller rekruttering.

  Læs mere
 • Uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø

  Uddannelsen "Ledelse af psykisk arbejdsmiljø" giver dig metoder og ny inspiration til at udvikle og fastholde et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø gennem ledelse af kultur og samarbejde.

  Læs mere
 • Nye ledelsesværktøjer: Dialog om digital innovation

  At udnytte ny teknologi til at løse kerneopgaverne smartere eller bedre handler ikke kun om store centrale løsninger. I kan på den enkelte arbejdsplads selv tage initiativ til at bruge de digitale muligheder på nye måder. Den proces kræver både ledelse og dialog. Ti værktøjer hjælper decentrale ledere med at sætte digital innovation på den fælles dagsorden.

  Læs mere
 • Faglig ledelse: Film og øvelser

  Væksthus for Ledelse har udarbejdet syv film og dertil hørende øvelser om faglig ledelse. Hver film varer cirka 5 minutter og giver eksempler på, hvordan den faglige ledelsesopgave kan se ud i praksis. Til hver film er der online en række spørgsmål, hvor du kan teste, hvor stærk din afdeling/institution er på løsningen af de faglige opgaver og om du prioriterer opgaverne, sådan som du ønsker.

  Læs mere