Artikler om Strukturer

Organisationsstrukturen er opbygningen af organisationen både på det formelle og det uformelle plan. Den formelle struktur i organisationer er en måde at koordinere og opdele arbejdsopgaverne for at sikre en effektiv implementering af organisations mål. Det er ofte de synlige strukturer så som afdelinger, stillinger, beslutningsregler mv., som er i fokus. Men strukturerne er ikke altid let tilgængelige eller synlige. Kulturen og sociale normer kan være stærke strukturerer som kan være vanskelige at se og beskrive.

En kommune eller region har et organisationsdiagram, som viser opdelingen af afdelinger og hierarkiet i organisationen. De enkelte enheder/afdelinger kan også have sine egne organisationsdiagrammer, der viser arbejdsdelingen.

Den bureaukratiske idealtypiske organisation er meget centraliseret, og der er en høj grad af faglig specialisering, standardisering, formalisering og regelstyring, med vægt på klare hierarkiske relationer. Fordelene er de klare ansvarsforhold, forudsigeligheden og standardisering, som fremmer effektivitet. Modsat den mekaniske organisationsform er den organiske. Den har en løsere struktur med decentralisering og fladere hierarki.

På Lederweb kan du læse artikler om strukturer i organisationer • Strukturer
Viser 5 / 29
Ingen resultater.
 • Systemisk metode - et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler

  Systemisk teori og metode kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer, herunder forandringer, relationer, kommunikation, samtaler mv. Her får du en introduktion til systemisk metode.

  Læs mere
 • Hvad er en organisationskultur?

  En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på. En organisationskultur kan forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem.

  Læs mere
 • 6 nye styringsparadigmer i den offentlige sektor

  Rundt om i landet prædiker styringspræster hver deres evangelium: NPM er død! Afbureaukratisering! Slip anerkendelsen løs! Læs om de seks styringsparadigmer, som stiller forskellige krav til offentlige ledere.

  Læs mere
 • "Spejlægget": Et værktøj til at gå fra offer til aktør

  Mange ledere og medarbejdere bruger alt for meget tid og energi på noget, som de ikke kan gøre noget ved. I stedet skal du lære dig selv og dine medarbejdere at fokusere på muligheder frem for begrænsninger. For eksempel når I står over for omstruktureringer, nye pålagte arbejdsopgaver eller nedskæringer. ”Spejlægget” er et værktøj, der hjælper jer til at gå fra offer til aktør.

  Læs mere
 • Hiv interessentanalysen frem

  Er interessentanalysen er blevet gemt væk i skuffen, så find den frem igen! For den er første skridt på vejen til projektsucces. Her er seks simple skridt til at genoplive eller få taget hul på interessentanalysen.

  Læs mere